Produktet

Në depon tonë ne ofrojmë një gamë të gjerë të produkteve të nevojshme për një ndërtimtari të qëndrueshme dhe bashkëkohore.

Kujdesi për cilësinë e produkteve dhe njëkohësisht për klijentët, ka qenë gjithmonë - dhe vazhdon të jetë një element kyç i strategjisë sonë ndër vite të tëra.

  • Tjegulla/Tulla
  • Armatura/Profile
  • Materiale izoluese/Hidroizoluese
  • Çimento
  • Izolim i brendshëm/Termoizolim
  • Panele të ndryshme
  • Materiale ndërtimore druri/dërrasa
  • Tuba plastike/kanalizim
  • Material për fasada
  • Ngjitës