Rreth Nesh

IMAG0380Age-Sheni është njëra nga Depot e Materialeve të Ndërtimit më të vjetra në Luginën e Preshevës, duke filluar nga viti 1989. Kompania ka krijuar një traditë të gjatë në furnizim me materialet më cilësore ndërtimore, duke ofruar kështu një cilësi në ndërtimin e objekteve private dhe afariste. Ne ofrojmë garanci në produktet tona, poashtu ofrojmë edhe përkushtimin më të sinqertë për klientët tanë.

Në çdo moment mundohemi që të plotësojmë  kërkesat tuaja sa më shpejtë dhe në mënyrë sa më efikase. Ne vlerësojmë lartë klientët tanë lojal duke u ofruar atyre cilësi në shërbim dhe produkte.

Age-Sheni blerësve të vetë u ofron transport gratis për çdo lokacion deri në 20km distancë. Poashtu ne qëndrojmë besnik në çmimet që ju ofrojmë, pra çmimet janë të njëjta që nga momenti i hapjes së themeleve deri në vënie të kulmit.